ข้อกำหนดและเงื่อนไขคาสิโนออนไลน์ W69

 1. ทั่วไป
  1.1 ในการเข้าถึงและใช้บริการของ W69 Thai Online Casino สมาชิกยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการปรับปรุงเป็นระยะ เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่จะต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 2. การลงทะเบียนสมาชิก
  2.1 ผู้ใช้ทุกคนต้องมีอายุขั้นต่ำในการเล่นการพนันตามกฎหมายในประเทศไทยจึงจะสามารถลงทะเบียนและเล่นที่ W69 ได้
  2.2 สมาชิกแต่ละคนได้รับอนุญาตให้มีบัญชีเดียว ความพยายามที่จะสร้างหลายบัญชีจะนำไปสู่การยุติบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  2.3 อาจขอบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง หลักฐานอายุ และหลักฐานการอยู่อาศัยโดย W69 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสมาชิก
  2.4 W69 อาจปฏิเสธการเป็นสมาชิกของบุคคลใดๆ โดยไม่ต้องเปิดเผยเหตุผลเฉพาะ
 3. การจัดหาเงินทุนและการจ่ายเงิน
  3.1 สมาชิกสามารถฝากเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่มีให้ใน W69
  3.2 คำขอถอนเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนดำเนินการ สมาชิกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดธนาคารของตนถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า
  3.3 W69 อาจระงับหรือชะลอการจ่ายเงินหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมฉ้อโกงหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้
 4. ข้อเสนอส่งเสริมการขาย
  4.1 W69 มอบโบนัสหรือข้อเสนอส่งเสริมการขายเป็นระยะๆ โดยแต่ละข้อเสนออยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเอง
  4.2 สมาชิกที่ใช้หรือใช้ประโยชน์จากข้อเสนอส่งเสริมการขายในทางที่ผิด จะได้รับโบนัส และเงินรางวัลที่อาจเกิดขึ้นจากข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นโมฆะ
 5. ความละเอียดและการชนะ
  5.1 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับเกม เดิมพัน หรือการจ่ายเงิน การตัดสินใจของ W69 หลังจากการตรวจสอบภายในถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
  5.2 การจ่ายเงินจากการชนะจะเข้าบัญชีของสมาชิก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. พฤติกรรมการเล่นเกม
  6.1 การเล่นอย่างยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การโกง การแสวงหาประโยชน์ หรือรูปแบบอื่นใดของข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมจะนำไปสู่การระงับบัญชีและริบเงินรางวัล
  6.2 ห้ามใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือของบุคคลที่สามที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของเกมโดยเด็ดขาด
 7. ข้อกำหนดทางเทคนิค
  7.1 W69 รับประกันประสบการณ์การเล่นเกมคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักหรือปัญหาที่เกิดจากการสิ้นสุดของสมาชิก
  7.2 แพลตฟอร์มอาจได้รับการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาหรือการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิด สมาชิกจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 8. หนี้สิน
  8.1 W69 จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ที่สมาชิกอาจเผชิญขณะเล่น ยกเว้นในกรณีของความประมาทเลินเล่อที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากฝ่ายเรา
  8.2 สมาชิกรับทราบว่าการพนันมีความเสี่ยงและเล่นตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของตนเอง
 9. การปกป้องบัญชีของคุณ
  9.1 การปกป้องรายละเอียดการเข้าสู่ระบบและข้อมูลบัญชีถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก
  9.2 สมาชิกจะต้องแจ้ง W69 ทันทีถึงการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตที่น่าสงสัย การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้สมาชิกต้องแบกรับความสูญเสียที่เกี่ยวข้อง
  9.3 สมาชิกได้รับการสนับสนุนให้ใช้รหัสผ่านที่รัดกุมและไม่ซ้ำกันและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ
 10. การสิ้นสุด
  10.1 W69 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้
  10.2 เมื่อสิ้นสุดสมาชิกจะต้องถอนเงินทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากช่วงเวลานี้ เงินคงเหลืออาจถูกริบ
 11. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  11.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจะได้รับการจัดการในศาลไทย